Филтър

Литиеви батерии

Литиеви батерии за еднократна употреба

Внимание!

При боравене с различните типове батерии – акумулаторни и за еднократна употреба – спазвайте инструкциите за безопасност!

Ако не сте сигурни как да боравите с определен тип батерия, обърнете се към нас за допълнителни инструкции!

Не се опитвайте да зареждате батериите за еднократна употреба – литиеви(каквито са в този раздел), алкални, цинк-хлоридни!

Не допускайте батериите да бъдат, разглобявани, пробивани!