Филтър

Платки за Li-ion/Li-pol/LiFePO4 батерии

Платки за Li-ion/Li-pol/LiFePO4 батерии – използват се както за единични клетки(батерии), така и за пакети от две и повече батерии. Платките служат за предпазване на клетките(батериите или батерията) от прекомерен преразряд или презаряд.

Някои от тези платки имат и функция за така наречения баланс. Това означава, че изравняват напрежението по време на заряд във всички клетки(батерии) и така батерииния пакет работи много по-добре, отделните елементи не се презареждат или преразреждат в хода на експлоатация.

Платките или оше наричани PCM или BMS са строго определени за конкретната химическа система. Не ползвайте платки предназначени за конкретна химическа система за друга такава!