Полиамидна предпазна лента 20mm,,Kapton tape,полиамидна лента