GP ICR18650-2600mAh.Капацитет: 2600mAh. без защита ( PCM )