Energizer A27. Алкална батерия за еднократна употреба 12V