Платка за контрол (PCM)

Платка за контрол (PCM) – за предпазване на Li-ion, Li-pol, LiFePO4 акумулаторни батерии от презаряд и рперазряд.

Платки с функция за баланс.