Държачи без защита

Държачи без защита.За Li-ion 18650. Без платка (PCM) за предпазване на акумулаторите от презаряд и преразряд