Литиеви Panasonic

Литиеви Panasonic – литиеви батерии за еднократна употреба