Алкални

Алкални батерии тип таблетка.За еднократна употреба