Магнити

Магнити за превръщане на батерии с плосък положителен полюс в батерии с висок положителен полюс